Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση πίνακα Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας μετά τις ενστάσεις 1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

Ανάρτηση πίνακα Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας μετά τις ενστάσεις 1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021,στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων ,Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας,

τον Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας μετά την Συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.

με θέμα τη συζήτηση των ενστάσεων για τη πλήρωση της θέσης που περιλαμβάνεται υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 8252/7-2-2020 (5η Ορθή Επανάληψη)

Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Εγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευομένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

& την υπ. Αριθμ. 3755/13-02-2020 (Ορθή Επανάληψη ιι)ΑΔΑ: Ω6ΡΝ46906Γ-ΤΥΧ Προκήρυξη του Π.Γ.Ν.Πατρών

Oι υποψήφιου που περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα θα κληθούν , κατόπιν σχετικής προσκλήσεως που θα λάβουν ηλεκτρονικά , όπως προσέλθουν στη διαδικασία της κατ΄άρθρα (2) & (4) της υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 7330/05-02-2020 (ΦΕΚ 320/Β/06-02-2020) όπως τροποποιημένα ισχύει, Απόφασης του Υπουργείου Υγείας, δομημένης συνέντευξης.

Επισύναψη αρχείου: Πρακτικό Ανάρτησης αρ. πρωτ:2/04-01-2021 υποψηφίων Ακτινοδιαγνωστικής Ογκολογίας μετά τη συζήτηση ένστασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2-04-01-2021 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο