Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακας Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

6η ΥΠΕ

Αναρτάται σήμερα Τετάρτη 20/01/2021 Πίνακας     Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων  για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ.  Γ4α/Γ.Π.54849/21.09.2020 (Σχετ.51532,53310) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων, δηλαδή από 21/01/2021 έως και 22/01/2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ.Α’ άρθρο 73 του Υπουργείου Υγείας.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 3Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο