Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση τελικών πινάκων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Ανάρτηση τελικών πινάκων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη  27 Ιανουαρίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Τελικής Κατάταξης των υποψηφίων ειδικότητας

Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, μετά τη διαδικασία της  δομημένης συνέντευξης και τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. για μία θέση  (1)  θέση του Π.Γ.Ν. Πατρών

((Προκήρυξη υπ. αριθμ.3755/13-02-2020 (Ορθή Επανάληψη ΙΙ) ΑΔΑ:Ω6ΡΝ46906Γ-ΤΥΧ που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π../8252/07-02-2020  Απόφαση του Υπουργείου Υγείας  (1η έγκριση 2020).

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο