6η ΥΠΕ

Πίνακες αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ.,

Στην Πάτρα σήμερα 16 Νοεμβρίου 2021 , ημέρα Τρίτη, αναρτώνται στον ιστότοπο  της 6ης ΥΠΕ,  οι πίνακες: Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021  εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση του

Read More