6η ΥΠΕ

Ανάρτηση Πινάκων ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, το αρίθμ. 1136/12-11-2021 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ για τις θέσεις ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ, που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν βάσει της

Read More