Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > Ανάρτηση Πινάκων ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)

Ανάρτηση Πινάκων ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, το αρίθμ. 1136/12-11-2021 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ για τις θέσεις ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ, που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν βάσει της αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 5333/5-2-2021 (ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021) Ακολουθεί η επισύναψη αρχείων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.docx

6ηΥΠΕ_ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

6ηΥΠΕ_ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 
Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο