6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ -1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΝΑΡΤΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 04/05/2022 ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ, ΤΟΥΣ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (μετά τις συνεντεύξεις),ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ(5) ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμ. Γ4α/Γ.Π.5333/05/02/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΗΣ465ΦΥΟ-0ΜΙ)  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ (3η Ορθή Επανάληψη) του Υπουργείου Υγείας. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ:  ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Read More

Ετήσιες ιατρικές εξετάσεις στους μόνιμους εργαζόμενους του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού (Πάτρα)

Με πρωτοβουλία της Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ, ξεκίνησε μία νέα συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού Σώματος. Πρόκειται για μια συνεργασία των δύο φορέων, ώστε να διενεργηθούν οι ετήσιες ιατρικές εξετάσεις των μονίμων στρατιωτικών, που εργάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού, στην Πάτρα. Η δράση εξελίσσεται στα όρια του ετήσιου προληπτικού ελέγχου

Read More