Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > Πίνακας Αφαιρουμένων & Αναμοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας Kαρδιολογίας – θέσεις υπ. αρίθμ. 49607/07-09-2021 ΑΔΑ: ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ Απόφασης Υπουργείου Υγείας

Πίνακας Αφαιρουμένων & Αναμοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας Kαρδιολογίας – θέσεις υπ. αρίθμ. 49607/07-09-2021 ΑΔΑ: ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ Απόφασης Υπουργείου Υγείας

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Αφαιρουμένων & Πίνακα Νέας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Καρδιολογίας για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων :

  1. Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Α΄ ειδικότητας Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρινίου,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11110/09-09-2021 (ΑΔΑ:6ΣΘΩ46904Μ-ΣΒΥ) Προκήρυξη, κωδικός  6.1,
  2. Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Καρδιολογίας  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Άρτας,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Δ/410/15-09-2021 (ΑΔΑ: Ω4ΡΕ4690ΒΚ8Ω) – Ορθή Επανάληψη  Προκήρυξη, κωδικός  6.10,
  3. Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Α ειδικότητας Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 6105/10-09-2021 (ΑΔΑ:Ψ5ΒΦ4690ΒΠ-ΔΔ6)  Προκήρυξη, κωδικός  6.4,
  4. Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  16637/15-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΚΣ74690ΒΦ-17Ρ)  Προκήρυξη, κωδικός  6.16,
  5. Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 9424/14-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ52Τ46907Π-ΔΞΝ) Προκήρυξη, κωδικός 6.40,

που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 49607/07-09-2021 ΑΔΑ: ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου.

Σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (γ) του άρθρου 2 της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.39417/23-06-2021 ΦΕΚ 2804 Β’/30-06-2021 απόφασης, οι  υποψήφιοι (αμφότερων των πινάκων) έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης κατά αυτών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών, η οποία εκκινεί από την επομένη της ανάρτησης του παρόντος.  

Παρακάτω η επισύναψη αρχείων:

Πίνακας Αφαιρουμένων και Αναμοριοδοτησης-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ-2021C

Νεα Καταταξη-Καρδιολογία-2021C-Αναλυτικός

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο