Αρχική > Πίνακας Αφαιρουμένων
6η ΥΠΕ

Πίνακας Αφαιρουμένων & Αναμοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας Kαρδιολογίας – θέσεις υπ. αρίθμ. 49607/07-09-2021 ΑΔΑ: ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ Απόφασης Υπουργείου Υγείας

Αναρτούμε σήμερα Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Αφαιρουμένων & Πίνακα Νέας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Καρδιολογίας για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων : Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Α΄ ειδικότητας Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου,  σύμφωνα με την υπ.

Read More