Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2022

6η ΥΠΕ

Στην Πάτρα σήμερα 5 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, αναρτώνται στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ, οι πίνακες:

Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων

Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 25663/16.06.2022 εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων, δηλαδή από 06/10/2022 έως και 10/09/2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα το ΦΕΚ 2804/30.06.2021 απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 2022

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο