Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > Τροποποίηση Πίνακα Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή και κατάταξης (πριν τη συνέντευξη) Υποψηφίων Ορθοπεδικής/Θέσεις Π.Φ.Υ. – υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./95170/14-12-2018 Απόφασης Υπουργείου Υγείας

Τροποποίηση Πίνακα Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή και κατάταξης (πριν τη συνέντευξη) Υποψηφίων Ορθοπεδικής/Θέσεις Π.Φ.Υ. – υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./95170/14-12-2018 Απόφασης Υπουργείου Υγείας

6η ΥΠΕ

Ακολούθως παραίτησης υποψηφίου που περιλαμβάνεται στον υπ.αρίθμ. 706/20-09-2022 αναρτημένο Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή υποψηφίων ειδικότητας Ορθοπεδικής για θέσεις σε βαθμό Επιμελητή Β΄ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που προκηρύχθηκαν με την υπ. αρίθμ. 10255/19-12-2018 (ΑΔΑ:6ΠΟΙ469ΗΔΜ-ΙΩΞ) προκήρυξης (Ορθή Επανάληψη) 6ης ΥΠΕ, 

αναρτάται η παρούσα τροποποίηση κατάταξης των πέντε πρώτων (πριν τη διαδικασία συνέντευξης) υποψηφίων, η οποία αφορά μόνο στους υποψηφίους για τη θέση Επιμελητή Β΄ Ορθοπεδικής του Κ.Υ. Αγρινίου (κωδικός 6.400.1)

Οι ως άνω (για κάθε θέση) υποψήφιοι  θα κληθούν από το Συμβούλιο στη διαδικασία της, κατ’ άρθρα 2 & 4 της υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 4044/17-01-2018 ΦΕΚ Β’ /116/23-01-2018 απόφασης, δομημένης συνέντευξης σύμφωνα με πρόσκληση που θα λάβουν.

Ακολουθεί η επισύναψη αρχείου

Τροποποποήση υπ.αριθ.706-20.09.2022 Πίνακα Καταταξης-Ορθοπεδική ΠΦΥ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο