Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. Γ4Α/Γ.Π.ΟΙΚ.45011/04-08-2022 ΑΔΑ:6ΥΩΔ465ΦΥΟ-ΑΧΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. Γ4Α/Γ.Π.ΟΙΚ.45011/04-08-2022 ΑΔΑ:6ΥΩΔ465ΦΥΟ-ΑΧΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τους Πίνακες Νέας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίας για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων :

1.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Διευθυντή ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4633/08-08-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΘΑ46904Υ-0ΗΕ) Προκήρυξη, κωδικός  θέσεως 6.17

2.Μίας (1) θέση σε βαθμό Διευθυντή  ειδικότητας Αναισθησιολογίας  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 7142/08-08-2022 (ΑΔΑ:66ΩΣ46904Δ-9ΜΞ) Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη), κωδικός θέσεως 6.84,

3.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Ν.Μ. Μεσολογγίου,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 7887/05-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΛΔΩ46907Π-ΞΒΑ)  Προκήρυξη, κωδικός  θέσης  6.3

4Α.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Διευθυντή ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, κωδικός  θέσεως 6.11

4Β. Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Α’  ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ κωδικός  θέσεως 6.12 &

4Γ. Δύο (2) θέσεις σε βαθμό Επιμελητή Β’  ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ

για το Γ.Ν. Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 13399/08-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΖΑΛΔΩ46907Π-ΞΒΑ)  Προκήρυξη,

 

5.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Διευθυντή ειδικότητας Αναισθησιολογίας  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών σύμφωνα με την υπ. αριθμ.Α31/13389/08-08-2022 (ΑΔΑ:6Μ2Ζ46904Α-50Σ) Προκήρυξη, κωδικός θέσεως 6.78,

6.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 12794/05-08-2022 (ΑΔΑ:9ΙΜΙ4690Β4-ΨΥΞ) Προκήρυξη,  κωδικός 6.56,

7.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Διευθυντή ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Κεφαλληνίας,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8106/05-08-2022 (ΑΔΑ:689Η4690ΒΔ-3Η5)  Προκήρυξη (2η Ορθή Επανάληψη),  κωδικός  6.72,

8.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Λευκάδας ,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 930/08-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΚΥ4690ΒΧ-ΜΜΩ) Προκήρυξη (2η Ορθή Επανάληψη),  κωδικός  6.89  &

9.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5064/05-08-2022 (ΑΔΑ:9ΜΘΧ4690ΒΠ-ΕΧΦ)  Προκήρυξη,

που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.45011/04-08-2022 ΑΔΑ:6ΥΩΔ465ΦΥΟ-ΑΧΝ  Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου .

Σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (γ) του άρθρου 2 της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.39417/23-06-2021 ΦΕΚ 2804 Β’/30-06-2021 απόφασης, οι  υποψήφιοι (αμφότερων των πινάκων) έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης κατά αυτών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών, η οποία εκκινεί από την επομένη της ανάρτησης του παρόντος.  

Παρακάτω η επισύναψη αρχείων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ-2022Β’-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

ΝΕΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 2022Β-ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΝΕΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 2022Β-ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α’-Β’

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο