Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.Γ4Α/Γ.Π.55065/06-10-2022 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. Γ4Α/ΓΠΟΙΚ.39417/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 2804/Β/2021)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.Γ4Α/Γ.Π.55065/06-10-2022 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. Γ4Α/ΓΠΟΙΚ.39417/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 2804/Β/2021)

6η ΥΠΕ

Στην Πάτρα σήμερα 01/11/2022 ημέρα Τρίτη αναρτάται, στον ιστότοπο της  6ης ΥΠΕ, ο αυτοματοποιημένος κατάλογος των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και τις προτιμήσεις τους, για τις θέσεις των ειδικευμένων ιατρών της αρίθμ.Γ4α/Γ.Π.55065/06-10-2022 ΑΔΑ:92ΟΠ465ΦΥΟ-ΨΙΓ,  απόφασης του Υπουργείου Υγείας περί έγκρισης προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ, σε εφαρμογή της υπ.αριθμ. Γ4α/ΓΠοικ.39417/2021 (ΦΕΚ 2804/Β΄/2021) Υπουργικής Απόφασης «καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

6ηΥΠΕ_Αυτοματοποιημένος_Πίνακας-2022D.xls

6ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_2022D.pdf

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο