Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση των Αυτοματοποιημένων Καταλόγων υποψηφίων της αρίθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8-3-2023 έγκρισης θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Ανάρτηση των Αυτοματοποιημένων Καταλόγων υποψηφίων της αρίθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8-3-2023 έγκρισης θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

6η ΥΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Στην Πάτρα σήμερα 06/06/2023 ημέρα Τρίτη στον ιστότοπο της  6ης ΥΠΕ, αναρτώνται οι αυτοματοποιημένοι κατάλογοι των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και τις προτιμήσεις τους (όπως έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Υγείας):  Α) για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια για τις ειδικότητες Αναισθησιολογίας, Ρευματολογίας, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και της Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος και Β) για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε δομές της Π.Φ.Υ.  της 6ης Υ.ΠΕ., που προκηρύχτηκαν κατόπιν της αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8-3-2023 ΠΕΜΠΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΡΛΑΝ465ΦΥΟ-ΑΣΠ) έγκρισης του Υπουργείου Υγείας.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & Γ.Ν.-ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΟΜΕΣ Π.Φ.Υ. 6ΗΣ Υ.ΠΕ.

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο