6η ΥΠΕ

B΄ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6 ΗΣ Υ.ΠΕ. (κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4999/2022).  B ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2        

Read More
.png

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Παιδιάτρων στο Δήμο Β. Τζουμέρκων στις 08 & 09 Ιουλίου 2023

Έγκριση ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών δράσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από την ιατρική ομάδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων στην περιοχή του Δήμου Β. Τζουμέρκων στις 08 & 09 Ιουλίου 2023. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ              

Read More