Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2023

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε το αρίθμ. 298/18-7-2023 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες (αναλυτικούς και συγκεντρωτικούς) ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Νοσοκομείων και Γ.Ν. Κέντρων Υγείας όλης της Επικράτειας.

Οι θέσεις προκηρύχθηκαν μετά την αρίθμ Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8-3-2023 ΠΕΜΠΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΡΛΑΝ465ΦΥΟ-ΑΣΠ) έγκριση του Υπουργείου Υγείας (1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2023).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤ. ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔ ΥΠΟΨΗΦ, ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1Η Υ.ΠΕ. ΑΝΑΙΣΘ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ)

1Η Υ.ΠΕ. ΑΝΑΙΣΘ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ (ΣΥΓΚΕΝΤΡ)

2Η Υ.ΠΕ. ΑΝΑΙΣΘ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ)

2Η Υ.ΠΕ. ΑΝΑΙΣΘ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ (ΣΥΓΚΕΝΤΡ)

3Η Υ.ΠΕ. ΑΝΑΙΣΘ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ (ΑΝΛΥΤΙΚΟΣ)

3Η Υ.ΠΕ. ΑΝΑΙΣΘ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ (ΣΥΓΚΕΝΤΡ)

4Η Υ.ΠΕ. ΑΝΑΙΣΘ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ)

4Η Υ.ΠΕ. ΑΝΑΙΣΘ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ (ΣΥΓΚΕΝΤΡ)

6Η Υ.ΠΕ. ΑΝΑΙΣΘ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ)

6Η Υ.ΠΕ. ΑΝΑΙΣΘ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ (ΣΥΓΚΕΝΤΡ)

7Η Υ.ΠΕ. ΑΝΑΙΣΘ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ)

7Η Υ.ΠΕ. ΑΝΑΙΣΘ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ (ΣΥΓΚΕΝΤΡ)

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο