Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις - Προμήθειες > ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΟΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ 6η Υ.Πε»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΟΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ 6η Υ.Πε»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (7)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΟΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ 6η Υ.Πε»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 25-08-2023

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε0Β469ΗΔΜ-Υ6Ν

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο