6η ΥΠΕ

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρων 20ου και 21ου Ν.5015/2023

Μετά την ψήφιση του Ν. 5079/23 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ215/Τεύχος Α΄/22.12.2023 και συγκεκριμένα με το άρθρο 106, τροποποιείται  η παρ.1 του άρθρου 20ου και η παρ.1 του άρθρου 21ου του Ν.5015/23 περί της αποζημίωσης μετακινούμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας ως

Read More