Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Τροποποίηση παρ. 1 άρθρών 20ου και 21ου Ν.5015/2023

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρών 20ου και 21ου Ν.5015/2023

6η ΥΠΕ

Μετά την ψήφιση του Ν. 5057/23 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ164/Τεύχος Α΄/06.10.2023 και συγκεκριμένα με το άρθρο 7, τροποποιείται  η παρ.1 του άρθρου 20ου και η παρ.1 του άρθρου 21ου

του Ν.5015/23 περί της αποζημίωσης μετακινούμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας ως προς την

καταληκτική ημερομηνία (31.12.2023) έως την οποία δύνανται να έχουν πραγματοποιηθεί οι μετακινήσεις του εν λόγω προσωπικού.

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο