Αρχική > μετακινήσεις νοσηλευτικού
6η ΥΠΕ

Μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, σε δομές υγείας της 6ης Υ.ΠΕ. έως 30.09.2023 για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού και εικοστού πρώτου του ν. 5015/2023

"Μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, σε δομές υγείας της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδας, έως 30.09.2023, για  κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού και εικοστού πρώτου του ν. 5015/2023". 1)Τροποποίηση Πρόσκλησης ενδιαφέροντος μετακίνησης ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας "Πρόσκληση ενδιαφέροντος μετακίνησης ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας

Read More