Αρχική > μετακινήσεις λοιπού
6η ΥΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ Ν. 5015/2023

18-07-2024-5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Read More
6η ΥΠΕ

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρων 20ου και 21ου Ν.5015/2023

Μετά την ψήφιση του Ν. 5079/23 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ215/Τεύχος Α΄/22.12.2023 και συγκεκριμένα με το άρθρο 106, τροποποιείται  η παρ.1 του άρθρου 20ου και η παρ.1 του άρθρου 21ου του Ν.5015/23 περί της αποζημίωσης μετακινούμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας ως

Read More
6η ΥΠΕ

Μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, σε δομές υγείας της 6ης Υ.ΠΕ. έως 31.12.2024 για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού και εικοστού πρώτου του ν. 5015/2023

"Μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, σε δομές υγείας της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδας, έως 31.12.2024, για  κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού και εικοστού πρώτου του ν. 5015/2023". 1)Τροποποίηση Πρόσκλησης ενδιαφέροντος μετακίνησης ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας "Πρόσκληση ενδιαφέροντος μετακίνησης ιατρικού

Read More