ΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αναρτούμε  , το αριθμ.. 438/20-11-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες : ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Νοσοκομείων και Γ.Ν. Κέντρων Υγείας όλης της Επικράτειας. Οι θέσεις προκηρύχθηκαν μετά την αρίθμ Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8-3-2023 ΠΕΜΠΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:

Read More
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (8)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: «Κατεδάφιση τμήματος στεγάστρου και υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο ΚΥ Λευκίμμης»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Κατεδάφιση τμήματος στεγάστρου και υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο ΚΥ Λευκίμμης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Read More
ΚΡΙΣΕΙΣ

2η Ανάρτηση ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαϊας (Ο.Μ.ΑΙΓΙΟΥ)

Αναρτούμε σήμερα τον κάτωθι Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης (πριν τη συνέντευξη και μετά τις ενστάσεις) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για το Γ.Ν.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Ο.Μ. ΑΙΓΙΟΥ). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο (2) παρ. ε της υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 7330/05.02.2020  (ΦΕΚ 320/Β’06.02.2020)  Απόφασης  του Υπουργείου Υγείας, οι κάτωθι υποψήφιοι θα προσκληθούν

Read More
ΚΡΙΣΕΙΣ

2η Ανάρτηση Κ.Υγ. Κ.Αχαίας Παιδιατρικής Π.Φ.Υ. (1η 2023)

Αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 ο Πίνακας των πέντε υποψηφίων πριν την συνέντευξη για την ειδικότητα ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Π.Φ.Υ.) για το Κ.Υγ. Κ.ΑχαΪας (1η προκήρυξη 2023). 2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  

Read More