ΚΡΙΣΕΙΣ

3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΦΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Κ.ΥΓ.Κ.ΑΧΑΙΑΣ

Αναρτάται σήμερα 22 Νοεμβρίου 2023 η τελική Μοριοδότηση και Κατάταξη των πέντε πρώτων υποψηφίων που αφορά στην πλήρωση θέσης ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΦΥ για το Κ.Υγ. Κ. ΑχαΪας (1η έγκριση 2023) 3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Κ.ΥΓ.Κ.ΑΧΑΙΑΣ  

Read More