6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΥ / ΠΙ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 12/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΩΝ (CPV 90911200 & 890919200-4) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΠΙ) ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ., ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.374.452,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Συστημικός Αριθμός

Read More