Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις - Προμήθειες > Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάρτης

Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάρτης

6η ΥΠΕ

Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάρτης για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της ΤΟΜΥ Σπάρτης, Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.

Αναθέτουσα Αρχή: 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Είδος Υπηρεσίας: Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της ΤΟΜΥ Σπάρτης Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.

Διάρκεια: 9 έτη με δικαίωμα παράτασης 3 έτη, αρχόμενα από την υπογραφή της σύμβασης και τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Μίσθωμα: 1.120,00 ευρώ ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα (τιμή τετραγωνικού μέτρου 7 ευρώ).
Λήξη Υποβολής Προσφορών: 16/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφεία 6ης ΥΠΕ, Υπάτης 1 & NEO Πατρών-Αθηνών 24 Τ.Κ. 26441 , Πάτρα
Κριτήριο επιλογής: Η οικονομικότερη προσφορά
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20/02/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΜΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

Days
Hrs
Min
Sec
Η Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν: 2-2-2024 και ώρα 12:00!
Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο