Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > 1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024

1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024

6η ΥΠΕ

Στην Πάτρα σήμερα 23 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ,  οι πίνακες:

  • Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων
  • Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 12386/28.02.2024 (1η έγκριση 2024) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ.

Οι υποψήφιοι, που συμπεριλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες, μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά των πινάκων, στην γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανάρτησης των πινάκων, δηλαδή από 23/04/2024  έως και 29/04/2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62944/23.11.2023 (ΦΕΚ 6701/Β΄/28.11.2023) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (i.solomou@dypede.gr)

1Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 2024

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο