Αρχική > νευρολογια

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ – 1Η ΠΡΟΚΗΡ. 2021)

Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ) μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης  και κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. της 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  2021 6ηΥΠΕ_ΝΕΥΡΟΛ-ΑΝΑΛΥΤ-ΜΗ-ΠΑΡΑΔ-ΥΠΟΨΗΦ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΛήψη 6ηΥΠΕ_ΝΕΥΡΟΛ-ΣΥΓΚΕΝΤΡ-ΜΗ-ΠΑΡΑΔ-ΥΠΟΨΗΦ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΛήψη ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΡΤ.-ΠΙΝΑΚΩΝ-ΜΗ-ΠΑΡΑΔ.-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ..docxΛήψη

Read More

Πρακτικό ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες αναμοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για θέσεις Νευρολογίας κλάδου Γιατρών ΕΣΥ

Αναρτούμε σήμερα, 06-04-2021 ημέρα Τρίτη,    το αρίθμ. πρωτ. 345/6-4-2021 πρακτικό με συνημμένους τους πίνακες (αναλυτικούς και συγκεντρωτικούς) αναμοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για θέσεις Νευρολογίας κλάδου Γιατρών ΕΣΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΔΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 6ηΥΠΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΛΥΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 6ηΥΠΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΓΚΕΝΤΡ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Read More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 08-03-2021 αναρτώνται πίνακες (αναλυτικός και συγκεντρωτικός) μη παραδεκτών υποψηφίων, αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης για θέσεις Νευρολογίας ιατρών ΕΣΥ. Ακολουθούν επισυναπτόμενα αρχεία : ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦ. ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ 6ηΥΠΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 6ηΥΠΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Read More