Αρχική > 6η Υ.ΠΕ.

Πρακτικό ανάρτησης πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων & αρχικής μοριοδότησης ειδικότητας Ψυχιατρικής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 2Ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ Ι ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ 2η-ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ 15.03.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 15/03/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ 15.3.2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 15-3-2019

Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ 13.03.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 13/03/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ 13.3.2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 13-3-2019

Read More

Πίνακες μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Επιμελητή Α΄& Β΄

Πίνακες μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Επιμελητή Α΄& Β΄ Πινάκες μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Επιμελητή Α και Β

Read More

Πινάκας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεως 6.23.1 ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

"Πίνακας Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ  για την πλήρωση : "Παρασκευή 08 Μαρτίου  2019    11:50. (ώρα) Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019, τον Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για

Read More

Πινάκες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων 6.79.1 , 6.94.1 , 6.97.1 & 6.88.1 ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

Πίνακες Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ  για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:   "Παρασκευή 08 Μαρτίου  2019     11:40 (ώρα) Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019, τους Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (2Η ΕΓΚΡΙΣΗ), ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

παθολογια 4η εγκριση πινακας μη Παραδεκτών ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ 4ΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ παθολογια 2η εγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ Ι ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ -2Η ΕΓΚΡΙΣΗ

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια Χαρτί Α4 σε ΚΥ Νομού Ηλείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια Χαρτί Α4 80 γρ. για τα ΚΥ: Πύργου, Γαστούνης, Βάρδας, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας, Σιμόπουλου & Ζαχάρως αρμοδιότητας της 6ης Υ.Πε. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής ( CPV : 30197643-5) Προθεσμία κατάθεσης των σφραγισμένων προσφορών θα είναι η Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

Read More