Αρχική > 6η Υ.ΠΕ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΚΥ ΣΑΜΗΣ

Προσφορές έως την 07-10-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥ ΣΑΜΗΣ

Read More

12.09.2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6ΗΣ ΥΠΕ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ 12.09.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.09.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.09.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.09.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ   08.08.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 08.08.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 08.08.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 08.08.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ   12.07.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.07.2019

Read More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΦΥ 6ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΦΥ 6ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΝΕΥΞΗ

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 06/09/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 06/09/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ 6-9-2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 6-9-2019  

Read More

Ορθή επανάληψη Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ για τη θέση του ΓΝ Τρίπολης και Πρακτικό Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης για τις θέσεις του ΓΝ Τρίπολης και ΓΝ Πρέβεζας

Ανάρτηση -Ορθή Επανάληψη Πίνακα  Μοριοδότησης(με αναγωγή) των πέντε πρώτων υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης του Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ(6.135.1) Ορθή Επανάληψη ΜΓ Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης (με αναγωγή) ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ της υπ.αριθμ. Γ4α/Γ.Π./77848/15-10-2018 έγκρισης του Υπουργείου Υγείας. Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης (με αναγωγή) των πέντε πρώτων υποψηφίων για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Α’ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ(6.135.1), ως η

Read More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ

Read More

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: «Φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή θερμογραφικό χαρτί και χαρτόνι (CPV 30197641-1)):

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα,15:00 μμ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

Read More

Προκήρυξη ανοιχτής δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV: 33112200-0)» για το ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ και το ΚΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/09/2019 και ώρα 15:00μμ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Read More

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων για το ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ»

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 16/09/2019 και ώρα 15:00μμ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΗΛΜ ) ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 28/08/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 28/08/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-28-.08.2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 28.8.2019

Read More