Αρχική > 6η Υ.ΠΕ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Covid-Sars 2

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς δειγμάτων για έλεγχο για τον Covid-Sars 2 (CPV 60000000-8), προϋπολογισμού 60.000€ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας,

Read More

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υλικά και υπηρεσίες των ΚΥ/ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ 02-07-2020

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υλικά και υπηρεσίες των ΚΥ/ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ 02-07-2020 Παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω συμπιεσμένα αρχεία (.rar) με τις προκλήσεις (σε μορφή .pdf) 02-07-2020 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 02-07-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ-02-07-2020

Read More

01.07.2020 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6ΗΣ ΥΠΕ

Η διαδικασία πρόσληψης λοιπού επικουρικού προσωπικού συνεχίζεται το επόμενο χρονικό διάστημα θα αναρτηθούν νέα αποτελέσματα ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ 01.07.2020 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 01.07.2020 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 01.07.2020 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 01.07.2020 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ   19.05.2020 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 19.05.2020 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 19.05.2020 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

Read More

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24ΩΡΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24ΩΡΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Οι παρατηρήσεις θα γίνονται δεκτές από σήμερα 01-07-2020 μέχρι και Κυριακή  05-07-2020 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24ΩΡΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΝΘ 2η Διαβούλευση  

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας στην 6η ΥΠΕ

Για πλήρωση θέσεων μονίμων υπαλλήλων και Ιατρών ΕΣΥ, με απόσπαση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 6Η Υ ΠΕ

Read More

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υλικά και υπηρεσίες των ΚΥ/ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ 25-06-2020

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υλικά και υπηρεσίες των ΚΥ/ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ 25-06-2020 Παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω συμπιεσμένα αρχεία (.rar) με τις προκλήσεις (σε μορφή .pdf) ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 25-06-2020 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 25 06 2020 1 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 25 06 2020 2 25-06-2020 ΙΟΝΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 25-06-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (μερος 1 απο 3) 25-06-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (μερος 2

Read More

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7Β/2020 2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΜ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  03/07 15.00 Μ.Μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡ ΣΥΝΟΠΤ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΜ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ  

Read More