Αρχική > 6η Υ.ΠΕ.

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υλικά και υπηρεσίες των ΚΥ/ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ 24-09-2020

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υλικά και υπηρεσίες των ΚΥ/ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ 24-09-2020 Παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω συμπιεσμένα αρχεία (.rar) με τις προκλήσεις (σε μορφή .pdf) ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 24-09-2020 ΙΟΝΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 24-09-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 24-09-2020    

Read More

24/09/20 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Κατάλογος Υποψήφιων ειδικευόμενων Νοσηλευτών ειδικότητας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής

Κατάλογος Υποψήφιων ειδικευόμενων Νοσηλευτών για την παρακολούθηση της νοσηλευτικής ειδικότητας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής στις Εκπαιδευτικές Δομές αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ

Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ» για την Κεντρική Υπηρεσία της 6ης ΥΠΕ Προσφορές εως Δευτέρα 28-09-2020 και ώρα 12.00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ  

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ» για την Κεντρική Υπηρεσία της 6ης ΥΠΕ Προσφορές εως Δευτέρα 28-09-2020 και ώρα 12.00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ  

Read More

Νέος Πίνακας ΑναΜοριοδότησης & Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τη συζήτηση των ενστάσεων

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, το Νέο Πίνακα  ΑναΜοριοδότησης & Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ,  μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., με θέμα τη συζήτηση των ενστάσεων, για την πλήρωση των θέσεων, που περιλαμβάνονται υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./8252/07-02-2020 (5η

Read More

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας Βάσης Δεδομένων και μετεγκατάσταση εφαρμογών ΟΠΣ 6ης ΥΠε (2) Παρατηρήσεις μέχρι Τρίτη  29/09/2020 και ώρα 15:30

Read More

22/09/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΓΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 6ΜΣΤ46907Β-921 ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 64Β44690Β5-ΛΓ9 ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 65ΘΑ46904Μ-ΖΙΕ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ 9ΠΦΘ4690Β4-ΔΑΥ ΠΓΝΠ ΑΠ24324 ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 6ΓΦΩ46904Α-ΖΟΩ

Read More

Ανάρτηση Πινάκων Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων & Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης (πριν τη συνέντευξη) Παθολογικής Ογκολογίας

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 21Σεπτεμβρίου 2020 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τους  Πίνακες : Α) Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης (πριν τη συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β). , μετά

Read More