Αρχική > 6η Υ.ΠΕ.

Διακήρυξη 06/2019 «Υπηρεσίες Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Ιατρικών Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων της 6ης Υ.ΠΕ.»

Διακήρυξη "Σύμβαση Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Ιατρικών Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων της 6ης Υ.ΠΕ. (CPV: 90524400-0) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 353.585,80 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 438.446,39 Ευρώ) για δύο (2) έτη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής." ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Read More

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_KY_ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ -ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 2Η-3Η&4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 3Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Read More

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για τη θέση ΕΒ του Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ για τη Μ.Ε.Θ.

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για τη θέση ΕΒ του Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ ειδικότητας (Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας) για τη Μ.Ε.Θ. Έναρξη προθεσμίας ενστάσεων: 15-11-2019 Λήξη προθεσμίας ενστάσεων : 21-11-2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ

Read More

Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδοτησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – 4η έγκριση Υπουργείου Υγείας 2018

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου  2019,  ώρα  14:02 Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση της θέσεως σε βαθμό Διευθυντή ειδικότητας  Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, του Γ.Π.Ν. Τρίπολης "Η Ευαγγελίστρια"  ως η σχετική υπ.αριθμ. 17691/22-10-2018, ΑΔΑ: Ω4ΛΘ469Η2Π-ΟΑ1 Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.133.1, της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.77848/15-10-2018 (Ορθή Επανάληψη) εγκριτικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας. Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,

Read More

Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδοτησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – 3η έγκριση Υπουργείου Υγείας 2018

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου  2019,  ώρα  13:59 Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας  Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας -  Ν.Μ. Καλαβρύτων, ως η σχετική υπ.αριθμ. φ2/2139/14-08-2018  ΑΔΑ: ΩΠΕ546904Η-90Γ  Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη), κωδικός θέσης 6.74.1 & (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Καρδιολογίας κλάδου ιατρών ΕΣΥ, για το Γ.Π.Ν. Τρίπολης "Η Ευαγγελίστρια", ως η

Read More

Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδοτησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – 2η έγκριση Υπουργείου Υγείας 2018

  Τετάρτη 13 Νοεμβρίου  2019,  ώρα  13:22 Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας  Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους ,  ως η σχετική υπ.αριθμ.4382/16-04-2018 ΑΔΑ:Ω7ΦΙ4690Β4-ΛΟΔ  Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.17.1 & (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Καρδιολογίας κλάδου ιατρών ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ηλείας–Ν.Μ. Αμαλιάδας, ως η σχετική υπ. αριθμ.2397/12-04-2018, ΑΔΑ:6Π8Κ4690ΒΠ-ΥΗΓ Προκήρυξη, κωδικός θέσης 9.1.27,  της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./25794/03-04-2018

Read More