Αρχική > 6η Υ.ΠΕ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 23/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 23/05/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ 23.5.2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 23.5.2019

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΙΙ (ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ) 2Η ΚΑΙ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΝΑΡΤ ΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΆ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ

Read More

Ανάρτηση Πινάκων Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων Υποψηφίων για θέσεις ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Διευθυντή

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Διευθυντή για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:   ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΔΑ ή ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ ΩΝ4Ε46907-Θ0Τ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7ΝΞΥ4690Β3-ΚΞΘ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ω4Θ346906Ω-9ΕΧ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ» ΩΤΤΣ46906Λ-ΨΘ7 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 22/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 22/05/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ 22.5.2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 22.5.2019

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 21052019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7 ΘΕΣΕΩΝ Νοσοκομείου Ζακύνθου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 2019 Αγίου Ανδρέα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2019 ΠΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Read More

Προκήρυξη Χειρουργική, Γαστρεντερολογία, Μικροβιολόγια, Καρδιολογία στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προκήρυξη Χειρουργική, Γαστρεντερολογία, Μικροβιολόγια, Καρδιολογία ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.docx

Read More

13.05.2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6ΗΣ ΥΠΕ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ  13.05.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 13.05.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 13.05.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 13.05.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ   06.03.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 06.03.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 06.03.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 06.03.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 06.03.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 10.01.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 09/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 09/05/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ 9.5.2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 9.5.2019

Read More