Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις – Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

έως τη Δευτέρα 25/01/2021 και ώρα 12:00μμ 1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις

Read More

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υλικά και υπηρεσίες των ΚΥ/ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ 14-01-2021

ΙΟΝΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 14-01-2021 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 14-1-2021 14-01-2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 14-1-2021      

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Προμήθεια & Εγκατάσταση ενός Η.Ζ. 11 kva στο ΚΥ Αγίου Αθανασίου

ΕΩΣ 22/01/2021 2375-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια & Εγκατάσταση ενός Η.Ζ. 11 kva στο ΚΥ Αγίου Αθανασίου» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ  

Read More

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες καθαριότητας στα Κέντρα Υγείας και Π. Ιατρεία 6ης Υ.ΠΕ.

Η προθεσμία για την υποβολή της οικονομικής σας προσφοράς είναι μέχρι την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00 ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥ _ ΠΙ

Read More

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υλικά και υπηρεσίες των ΚΥ/ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ 07-01-2021

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υλικά και υπηρεσίες των ΚΥ/ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ 07-01-2021 Παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω συμπιεσμένα αρχεία (.rar) με τις προκλήσεις (σε μορφή .pdf) ΙΟΝΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 07 -01-2021 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 7-1-2021 07-01-2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Read More

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υλικά και υπηρεσίες των ΚΥ/ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ 31-12-2020

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υλικά και υπηρεσίες των ΚΥ/ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ 31-12-2020 Παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω συμπιεσμένα αρχεία (.rar) με τις προκλήσεις (σε μορφή .pdf) 31-12-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΑ -ΗΠΕΙΡΟΣ 31-12-2020 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 31-12-2020

Read More

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υλικά και υπηρεσίες των ΚΥ/ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ 24-12-2020

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υλικά και υπηρεσίες των ΚΥ/ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ 24-12-2020 Παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω συμπιεσμένα αρχεία (.rar) με τις προκλήσεις (σε μορφή .pdf) ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 24-12-2020 ΙΟΝΙΑ -ΗΠΕΙΡΟΣ 24-12-2020 24-12-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Read More

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υλικά και υπηρεσίες Κεντρικης Υπηρεσιας 6ης ΥΠΕ 12-10-2020

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υλικά και υπηρεσίες Κεντρικης Υπηρεσιας 6ης ΥΠΕ 12-10-2020 Παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TONER- DRUM XEROX VERSALINK B 405 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ RACK MOUNT NAS 6Η ΥΠΕ-1 Για τις προθεσμιες υποβολης προσφορων δειτε την καθε προσκληση ξεχωριστα.

Read More