Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις – Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Υλικά & Εργασίες για τη δημιουργία WC ΑμΕΑ της 5ης ΤΟΜΥ Άνω Πόλης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Υλικά & Εργασίες για τη δημιουργία WC ΑμΕΑ στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 176 για τη  λειτουργία της 5ης Τ.ΟΜ.Υ. Άνω Πόλης Η προθεσμία κατάθεσης των σφραγισμένων προσφορών είναι η Πέμπτη 02 Μαΐου 2019 και ώρα , 15:00 μμ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

"Σας ενημερώνουμε ότι η 6η Υγειονομική Περιφέρεια είναι σε διαδικασία αλλαγής του πληροφοριακού της συστήματος και κατά συνέπεια θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων αποπληρωμής των προμηθευτών. Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα ολοκληρωθεί έως 15/02/2019. Με την εγκατάσταση του νέου πληροφοριακού συστήματος θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2018 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 6ΗΣ Υ.ΠΕ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (CPV 90911200-8) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΥ ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΥ  

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΥ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CPV: 30213000-5), ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (30232110-8), ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) (CPV:30121300-6) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, των ΤΟΜΥ και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.Πε., προϋπολογισμού 322.260,8€

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ Κατάθεση προσφορών στο Νοσοκομείου Πύργου έως 24-09-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα10:00 π.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ 230818

Read More