Αρχική > ΜΕΘ

Πίνακες τελικής βαθμολογίας και κατάταξης υποψηφίων ανά θέση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, για την πλήρωση των θέσεων Μ.Ε.Θ

Αναρτούμε σήμερα Τετάρτη 16-12-2020, το αρίθ. 1487/16-12-2020 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες τελικής βαθμολογίας και κατάταξης υποψηφίων ανά θέση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, βάσει των οποίων γίνεται η τελική επιλογή για την πλήρωση των θέσεων Μ.Ε.Θ. κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ, που εγκρίθηκαν με

Read More

Πίνακες (αναλυτικοί και συγκεντρωτικοί μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων (μετά τις ενστάσεις) για τις θέσεις Μ.Ε.Θ. 

Αναρτούμε σήμερα 03-12-2020, ημέρα Πέμπτη  το αρίθμ. πρωτ. 1371/3-12-2020 πρακτικό ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες (αναλυτικούς και συγκεντρωτικούς) μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων (μετά τις ενστάσεις) για τις θέσεις Μ.Ε.Θ. κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., που εγκρίθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 42951/13-7-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (2η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) ΜΕΘ 2H ΕΓΚΡΙΣΗ -

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΜΕΘ – 3Η ΕΓΚΡΙΣΗ)

Αναρτούμε, σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, στον ιστότοπο της 6ηε ΥΠΕ,  το αρίθμ. πρωτ. 1329/25-11-2020 πρακτικό ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες τελικής βαθμολογίας και κατάταξης υποψηφίων ανά θέση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, βάσει των οποίων γίνεται η τελική επιλογή για την πλήρωση των θέσεων Μ.Ε.Θ.

Read More

Πίνακες αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις Μ.Ε.Θ. κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ.

Αναλυτικοί και συγκεντρωτικοί πίνακες  μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις Μ.Ε.Θ. κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.που εγκρίθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 54849/21-9-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας. 6ηΥΠΕ ΜΕΘ 3η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ. ΑΝΑΛΥΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ(ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ  τελικής βαθμολογίας και κατάταξης υποψηφίων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης  για την (1) θέση Μ.Ε.Θ. κλάδου Γιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αναρτάται σήμερα 09 Νοεμβρίου 2020, στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ, το αρίθμ. πρωτ. 1214/9-11-2020 πρακτικό ανάρτησης με συνημμένο τον πίνακα  τελικής βαθμολογίας και κατάταξης υποψηφίων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης  για την (1) θέση Μ.Ε.Θ. κλάδου Γιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν.Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, κατόπιν επαναληπτικής διαδικασίας λόγω

Read More

Πρακτικό και πίνακας μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων (μετά τις ενστάσεις) για τη  θέση Μ.Ε.Θ. κλάδου Γιατρών ΕΣΥ, του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρινίου

  Στην Πάτρα σήμερα 3-11-2020 αναρτάται πρακτικό  και συνημμένος πίνακας μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων (μετά τις ενστάσεις) για τη  θέση Μ.Ε.Θ. κλάδου Γιατρών ΕΣΥ, του Γ.Ν.Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρινίου, η προκήρυξη της οποίας εγκρίθηκε με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.8252/7-2-20(6η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Υπουργού Υγείας.   ΜΕΘ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  (ΕΠΑΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)  

Read More