Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη μίας (1) θέσης ΕΒ΄ Ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. Ζακύνθου

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη μίας (1) θέσης ΕΒ΄ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, κλάδου ιατρών ΕΣΥ, του Γ.Ν. Ζακύνθου Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου  2018 15:00(ώρα) Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα 26  Σεπτεμβρίου 2018, τον ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, μετά την συνεδρίαση του

Read More

ΔΡΑΣΗ 1ΗΣ ΤΟ.Μ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΟ 2ο ΚΑΠΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 η 1η Τ.ΟΜ.Υ.  Αγρινίου στο πλαίσιο υλοποίησης παρεμβάσεων στο γενικό πληθυσμό και της συνεργασίας με το ΚΟΙ.Π.Α. Αγρινίου ολοκλήρωσε δράση στο 2Ο Κ.Α.Π.Η. Αγρινίου με θέμα <<Υπέρταση: Η θεωρία στη πράξη>>. Η δράση υλοποιήθηκε σε δύο συναντήσεις. Κατά τη πρώτη συνάντηση, που έγινε τη Τετάρτη 19

Read More