6η ΥΠΕ

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας για το Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (αριθμ. προκ. 3038/9-2-2021) και Μην αποδεκτών Υποψηφιοτήτων

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Πέμπτη  1/7/2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Α) Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (Πίνακας Α΄)  και Β) Τελικής Μοριοδότησης (πριν την συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για δύο (2) θέσεις ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας για το Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  (αριθμ. προκ. 3038/9-2-2021) Ακολουθεί επισύναψη αρχείου σάρωσηΛήψη

Read More