Αρχική > 2021 > Ιούνιος
6η ΥΠΕ

ANAKOINΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της 6ης ΥΠΕ Οι ενδιαφερόμενοι/ες ιατροί είναι υποχρεωμένοι, στην Υπεύθυνη Δήλωση που καταθέτουν σχετικά με την επιλογή τοποθέτησης, να δηλώνουν οπωσδήποτε ΔΥΟ ΝΟΜΟΥΣ της 6ης Υ.ΠΕ. με τη σειρά προτίμησης που επιθυμούν. Η επιλογή συγκεκριμένων Νοσοκομείων/Κέντρων

Read More
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση Τελικού Πίνακα Κατάταξης με αναγωγή ειδικότητας Παθολογίας Π.Φ.Υ. – ΕΓΚΡΙΣΗ 2019

Αναρτούμε σήμερα 29/06/2021 ημέρα Τρίτη   στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Τελικό  πίνακας μοριοδότησης  με αναγωγή για τις θέσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ειδικότητας της   Παθολογίας , σε εφαρμογή της αριθ. Γ4α/Γ.Π. οικ.4044(φεκ.116/23-01-2018), όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΝΝ)

Αναρτάταισήμερα, 29 Ιουνίου 2021, το αρίθμ. 684/29-6-2021 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ) αναμοριοδότησης  και κατάταξης υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για θέσεις NENN κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. της 3ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ  2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ-ΜΕΤΑ-ΤΙΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣΛήψη ΜΕΝΝ-3Η-ΕΓΚΡ-2020-ΑΝΑΛΥΤ-ΙΚΟΣ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ-ΜΕΤΑ-ΤΙΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣΛήψη ΜΕΝΝ-3Η-ΕΓΚΡ-2020-ΣΥΓΚΕΝΤΡ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ-ΜΕΤΑ-ΤΙΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-1Λήψη  

Read More
6η ΥΠΕ

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ) ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΠΦΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠ.Β΄ (1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2019)

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, τον Πίνακα  Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης μετά τις συνεντεύξεις  με αναγωγή ειδικότητας Ουρολογίας , για την πλήρωση των κάτωθι  θέσεων για την ΠΦΥ σύμφωνα με την υπ αριθμ. 10255/19-12-18 Ορθή Επανάληψη προκήρυξης της 6ης ΥΠΕ.            

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Αναρτώνται σήμερα 25 Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή  οι Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης  (ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ) των πέντε πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας  Αιματολογίας ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΆΣΕΩΝ. Οι υποψήφιοι κάτωθι υποψήφιοι θα προσκληθούν στην διαδικασία της συνέντευξης (ΦΕΚ 320/2020)   Ανάρτηση Αιματολογίας Ενστάσεις 1η έγκρισηΛήψη

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΦΥ

Αναρτάται σήμερα 25/06/21 ο αρχικός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής Π.Φ.Υ. (Γ4α/Γ.Π./95170/14-12-2018)   2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΦΥ 2019Λήψη

Read More
6η ΥΠΕ

Ιατρικές Υπηρεσίες Π.Π.Ι. Λεχαινών

1. Στο ΠΠΙ Λεχαινών λειτουργεί τις καθημερινές ιατρείο Γενικής Ιατρικής στο οποίο εξετάζονται ασθενείς και γίνεται συνταγογράφηση από τον Γενικό Ιατρό κ. Σκαρμέα. Στα ρεπό του κ. Σκαρμέα επισκέπτεται το Π.Π.Ι. Αγροτικός Ιατρός, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Επίσης, υπάρχουν Νοσηλεύτριες οι οποίες κάνουν αλλαγές τραυμάτων, βοηθούν τον ιατρό και

Read More
6η ΥΠΕ

Οριστικός (πριν τη συνέντευξη) Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μετά τη συζήτηση των ενστάσεων) για τις θέσεις που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 5333/05-02-2021 (3η Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Οριστικό (πριν τη συνέντευξη) Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τη συνεδρίαση για τη συζήτηση των ενστάσεων του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. , για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 5333/05-02-2021 (3η

Read More