6η ΥΠΕ

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων, μετά τη διαδικασία της συνέντευξης, ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για τις θέσεις που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 22556/22-03-2019 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων, μετά τη διαδικασία της συνέντευξης, ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 22556/22-03-2019 Απόφαση του Υπουργείου

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – 1η έγκριση 2020

Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 τους Πίνακες Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης (μετά το στάδιο των ενστάσεων), των πέντε πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ σε βαθμό ΕΒ΄ που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 του Υφυπουργού Υγείας, για την πλήρωση των κάτωθι θέσεων:   -Μία (1) θέση ΕΒ΄ του Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Read More