6η ΥΠΕ

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδ. Οφθαλμολογίας (Π.Φ.Υ.)

Στη  Πάτρα σήμερα 1-6-2021 ημέρα Τρίτη στο Ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ , αναρτήθηκε ο αρχικός πίνακας μοριοδότησης για τις θέσεις  ειδικότητας  Οφθαλμολογίας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ, σε εφαρμογή της αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 4044 ΦΕΚ 116/23-01-2018 όπως προέκυψε από τη 2η  Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης  και επιλογής Ιατρών

Read More