6η ΥΠΕ

Ανάρτηση Τελικού Πίνακα Κατάταξης με αναγωγή ειδικότητας Παθολογίας Π.Φ.Υ. – ΕΓΚΡΙΣΗ 2019

Αναρτούμε σήμερα 29/06/2021 ημέρα Τρίτη   στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Τελικό  πίνακας μοριοδότησης  με αναγωγή για τις θέσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ειδικότητας της   Παθολογίας , σε εφαρμογή της αριθ. Γ4α/Γ.Π. οικ.4044(φεκ.116/23-01-2018), όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΝΝ)

Αναρτάταισήμερα, 29 Ιουνίου 2021, το αρίθμ. 684/29-6-2021 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ) αναμοριοδότησης  και κατάταξης υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για θέσεις NENN κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. της 3ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ  2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ-ΜΕΤΑ-ΤΙΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣΛήψη ΜΕΝΝ-3Η-ΕΓΚΡ-2020-ΑΝΑΛΥΤ-ΙΚΟΣ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ-ΜΕΤΑ-ΤΙΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣΛήψη ΜΕΝΝ-3Η-ΕΓΚΡ-2020-ΣΥΓΚΕΝΤΡ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ-ΜΕΤΑ-ΤΙΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-1Λήψη  

Read More