6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΘ 2021

Σας στέλνουμε το αρίθμ. 606/7-6-2020 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ) μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης  και κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΜΕΘ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. της 1ης προκηρυξης 2021. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΘ 6ηΥΠΕ_ΜΕΘ (ΑΝΑΛΥΤ) ΜΗ ΠΑΡΑΔ ΥΠΟΨ - ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 6ηΥΠΕ_ΜΕΘ (ΣΥΓΚΕΝΤΡ) ΜΗ ΠΑΡΑΔ ΥΠΟΨ - ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Read More
6η ΥΠΕ

Υποβολή προσωρινών πινάκων εκλογέων την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων για το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 2021

Read More
6η ΥΠΕ

1η Μοριοδότηση Αιματολογίας 2021

Αναρτώνται σήμερα 7 Ιουνίου 2021 στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ οι πίνακες : Α. Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων Β. Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας Αιματολογίας κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ (Αρ.Προκ. 5333/05.02.2021) Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης, ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ (08/06/2021 ΕΏΣ 14/06/2021) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2021

Read More