6η ΥΠΕ

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ) ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΠΦΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠ.Β΄ (1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2019)

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, τον Πίνακα  Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης μετά τις συνεντεύξεις  με αναγωγή ειδικότητας Ουρολογίας , για την πλήρωση των κάτωθι  θέσεων για την ΠΦΥ σύμφωνα με την υπ αριθμ. 10255/19-12-18 Ορθή Επανάληψη προκήρυξης της 6ης ΥΠΕ.            

Read More