6η ΥΠΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών από την ανάρτηση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Read More