6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα 30-07-2021 ημέρα Παρασκευή στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ τους Πίνακες Τελικής Βαθμολογίας / Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νευροχειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄  (μετά τη συνέντευξη)  που περιλαμβάνονται στην Γ4α/Γ.Π. οικ.8252/7-2-2020 - 5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ εγκριτική απόφαση του υφυπουργού υγείας, για την πλήρωση: -Μίας (1) θέσης

Read More