6η ΥΠΕ

ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021)

Αναρτώνται σήμερα 7 Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη ο Πίνακας των πέντε πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ [1Η έγκριση 2021] (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ) Οι υποψήφιοι καλούνται να αποδεχθούν τις θέσεις (Υ.Δ.) εντός ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 5 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ.   ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΛήψη

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΚΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ για θέσεις ΜΕΝΝ

Αναρτούμε, σήμερα 07-07-2021 ημέρα Τετάρτη, το αρίθμ. 716/7-7-2021 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης  και κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΜΕΝΝ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Ν. 4764/23-12-2020 και την απόφαση κατανομής των θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4690/2020. MENN-ΑΡΘΡΟ-67-Ν.-4764-ΑΝΑΛΥΤ.-ΤΕΛ.-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΜΟΡΙΟΔ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΛήψη MENN-ΑΡΘΡΟ-67-Ν.4764-ΣΥΓΚΕΝΤΡ.-ΤΕΛ.-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΜΟΡΙΟΔ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΛήψη ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΡΤ-ΤΕΛΙΚΩΝ-ΠΙΚΑΚΩΝ-ΜΟΡΙΟΔ-ΑΠΟΦ-ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ-ΘΕΣΕΩΝΛήψη ΦΕΚ-ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ-ΘΕΣΕΩΝΛήψη

Read More
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση πίνακα Τελικής Μοριοδότησης με αναγωγή των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ανά θέση ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής Π.Φ.Υ. (Γ4α/Γ.Π./95170/14-12-2018)

Αναρτάται σήμερα 07/07/21 ο Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης (με αναγωγή) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ανά θέση ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής Π.Φ.Υ. (Γ4α/Γ.Π./95170/14-12-2018)   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΦΥΛήψη

Read More