6η ΥΠΕ

Ανάρτηση πινάκων Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης Νευροχειρουργικής

Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 7 Ιουλίου 2021 στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ, τους πίνακες Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης  των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση Επιμελητή Β΄ειδικότητας ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, που περιλαμβάνονται στην Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού υγείας, για την πλήρωση των κάτωθι θέσεων: - Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Read More
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση πίνακα Τελικής Μοριοδότησης με αναγωγή ανά θέση ειδικότητας Οφθαλμολογίας

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή  2  Ιουλίου 2021, τον Πίνακα  Τελικής Μοριοδότησης   με αναγωγή  ανά θέση  ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ( 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)   H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Μ. ΒΡΗ   2η ορθη επαναληψη Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης με ΑναγωγήΛήψη

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΒ΄ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 02-07-2021 τους Πίνακες Τελικής Βαθμολογίας / Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, σε βαθμό Επιμελητή Β΄ (μετά την συνέντευξη), που περιλαμβάνονται στην Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 απόφαση Υφυπουργού Υγείας, για την πλήρωση: - Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ψυχιατρικής του Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Read More