Ανάρτηση πινάκων Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης Νευροχειρουργικής

Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 7 Ιουλίου 2021 στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ, τους πίνακες Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης  των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση Επιμελητή Β΄ειδικότητας ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, που περιλαμβάνονται στην Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού υγείας, για την πλήρωση των κάτωθι θέσεων: - Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Read More

Ανάρτηση πίνακα Τελικής Μοριοδότησης με αναγωγή ανά θέση ειδικότητας Οφθαλμολογίας

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή  2  Ιουλίου 2021, τον Πίνακα  Τελικής Μοριοδότησης   με αναγωγή  ανά θέση  ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ( 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)   H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Μ. ΒΡΗ   2η ορθη επαναληψη Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης με ΑναγωγήΛήψη

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΒ΄ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 02-07-2021 τους Πίνακες Τελικής Βαθμολογίας / Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, σε βαθμό Επιμελητή Β΄ (μετά την συνέντευξη), που περιλαμβάνονται στην Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 απόφαση Υφυπουργού Υγείας, για την πλήρωση: - Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ψυχιατρικής του Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Read More