Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα Τρίτη 20-07-2021 τους Πίνακες Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης (μετά το στάδιο των ενστάσεων) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νευροχειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 – 5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Υφυπουργού Υγείας, για την πλήρωση:

-Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ειδ. Νευροχειρουργικής του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  προκήρυξη 2766/11-02-2020, ΑΔΑ: ΩΤΔΘ4690Β3-ΚΦΛ 
-Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ειδ. Νευροχειρουργικής του Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝπροκήρυξη 3755/12-02-2020, ΑΔΑ: 99ΙΩ46906Γ-ΨΝ6

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο