6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αναρτούμε σήμερα 20-10-2021 Πίνακα Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης , των επόμενων πέντε (5) υποψηφίων, μετά την επανάληψη της διαδικασίας - για μία (1)  θέση σε βαθμό  ΕΒ ΄ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ του Γ.Ν. Τρίπολης, (προκήρυξη 2624/10-2-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) που περιλαμβάνετε στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π.οικ.8252/7-2-2020 - 5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Υπουργείου Υγείας. Ακολουθεί η επισύναψη αρχείου   Scanned

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021-ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 20/10/2021  ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ, ΤΟΥΣ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ   (μετά τις συνεντεύξεις), ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ(5)  ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ,ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ   ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Γ4α/Γ.Π.5333//5/2/2021.   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ:  1.  ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 2.  ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣΝ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)  3. 

Read More