6η ΥΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-ΤΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΤΟΥ-ΚΥ-ΒΟΡΕΙΟΥ-ΤΟΜΕΑ-ΠΑΤΡΑΣ-2Λήψη Αποστολή προσφορών έως Τρίτη 05/10/2021 και ώρα 15:00 μ.μ. στο e-mail:

Read More
6η ΥΠΕ

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων, πριν τη διαδικασία της συνέντευξης, ειδικότητας Καρδιολογίας – θέση 6.118 Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας-Ν.Μ. Αιγίου

Αναρτούμε σήμερα Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, πριν τη διαδικασία της συνέντευξης, για την πλήρωση της θέσεως του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας - Ν.Μ. Αιγίου, Προκήρυξη (ΙΙ Ορθή Επανάληψη) 1349/13-02-2020 (ΑΔΑ:6ΖΓΩ46904Ζ-63Δ), που περιλαμβάνεται υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07-02-2020 (5ηΟρθή Επανάληψη)   Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη

Read More