6η ΥΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΝΙΔΩΤΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

H αποστολή των προσφορών θα γίνει στο πρωτόκολλο του ΠΕΔΥ ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ με e-mail μέχρι 13-10-2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 2:00 μ.μ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΝΙΔΩΤΗ ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥΛήψη

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 11-10-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-11-10-2021Λήψη ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-11-10-2021Λήψη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-11-10-2021Λήψη

Read More