6η ΥΠΕ

Ανάρτηση Πινάκων Α) Τελικής κατάταξης των υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄ πριν την συνέντευξη, για τους κωδικούς θέσεων 6.131 (ΓΝ Πατρών), λόγω εξάντλησης των υποψηφίων .

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα : Α) Τελικής κατάταξης των υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) πριν την συνέντευξη για τον κωδικό 6.131 (Γ.Ν. Πατρών, λόγω εξάντλησης των υποψηφίων , μετά

Read More