Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > Ανάρτηση Αυτοματοποιημένων Καταλόγων υποψηφίων της αρίθμ.Γ4α/γ.π.49607/07-09-2021 έγκρισης θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ

Ανάρτηση Αυτοματοποιημένων Καταλόγων υποψηφίων της αρίθμ.Γ4α/γ.π.49607/07-09-2021 έγκρισης θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ

6hYpe

Στην Πάτρα  σήμερα στις 21/10/2021 ημέρα Πέμπτη, στον ιστότοπο της  6ης ΥΠΕ, αναρτήθηκε ο αυτοματοποιημένος κατάλογος των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και τις προτιμήσεις τους, για τις θέσεις των ειδικευμένων ιατρών της αρίθμ.Γ4α/γ.π.49607/07-09-2021 (Τρίτη Ορθή Επανάληψη),  απόφασης του Υπουργείου Υγείας,  έγκρισης θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ,σε εφαρμογή της υπ.αριθμ. Γ4α/ΓΠοικ.39417/2021 (ΦΕΚ 2804/Β΄/2021) Υπουργικής Απόφασης «καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.»

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο