Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > Πίνακας Νέας Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ για θέσεις Επιμελητή Β’ που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.5333/05-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΗΣ465ΦΥΟ-0ΜΙ) Απόφαση (3η Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας – Επανάληψη Διαδικασίας

Πίνακας Νέας Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ για θέσεις Επιμελητή Β’ που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.5333/05-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΗΣ465ΦΥΟ-0ΜΙ) Απόφαση (3η Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας – Επανάληψη Διαδικασίας

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τρίτη 19 Ιουλίου 2022στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., τον Πίνακα Αναμοριοδότησης & Νέας Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, για τις θέσεις Επιμελητή Β’ των :

  1. Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρινίου &
  2. Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Αιγίου

έπειτα από Επανάληψη διαδικασίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο (ε) του άρθρου (2) της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.7330/05-02-2020/ΦΕΚ 320Β Υ.Α.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του εικοστού πέμπτου  άρθρου του κεφ. Δ του Β΄ Μέρους του Ν.4771/2021 (ΦΕΚ 16/Α΄/2021), οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης κατά των Πινάκων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών, η οποία εκκινεί από την επομένη της ανάρτησης του παρόντος.  

Παρακάτω η επισύναψη αρχείων

Αναρτηση Πίνακα Αναμοριοδότησης-Καρδιολογία 2021Α-Επανάληψη Διαδικασίας

6ηΥΠΕ_Αναμοριοδότηση_Cardiology_1η_2021-Επαναληψη διαδικασίας

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο