Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας τελικής κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακας τελικής κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

λογιστική

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου  2022, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον πίνακα τελικής κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τη διαδικασία της συνέντευξης, για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων της ειδικότητας:

Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(Ν.Μ.ΜΟΛΑΩΝ (1 θέση) αριθμός προκήρυξης 1136/11-2-2020 ΑΔΑ: ΩΗΓ246904Δ-71Ψ και Γ.Ν. -Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ(1θέση) αρ. προκήρυξης Α31/2233/11-2-2020 ΑΔΑ:6ΗΠΔ46904Α-ΝΩΒπου περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07-02-2020 (5η Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.» / από Επανάληψη Διαδικασίας.

 

Οι υποψήφιοι θα κληθούν στη διαδικασία της κατ΄ άρθρο (5) της  υπ. αρίθμ Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/05-02-2020 ΦΕΚ 320 Β’/06-02-2020 Απόφασης του  Υπουργείου Υγείας, αποδοχή θέσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο